18.1.11

Bombom (doçaria caseira)

It takes two for tango
2011
Técnica mista s/tela
100 X 70 cm